Υπογράψτε το αίτημα / Sign the petition


Αναβίωση της κλασικής Ολυμπιάδας

Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας

Η Ελλάδα διαθέτει έναν απαράμιλλο πλούτο αρχαίων θεάτρων και σταδίων, τα οποία παρότι αποτελούν την πολιτιστική κληρονομιά του Ελληνισμού, του ανθρωποκεντρισμού και της ανθρωπότητας, βιώνουν, εκτός εξαιρέσεων, το απόλυτο της εγκατάλειψης και της μοναξιάς.

Η κατάσταση αυτή μπορεί και οφείλει να μεταβληθεί, αν αναβιώσουμε την Κλασική Ολυμπιάδα στο τρίπτυχό της: αθλητισμός – πολιτική – πολιτισμός. Με τον τρόπο αυτό οι αθλητικές και καλλιτεχνικές υποδομές που μας κληροδοτήθηκαν από την Αρχαιότητα, θα αποκτήσουν νέες προοπτικές, θα επαναχρησιμοποιηθούν σε εκδηλώσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα αναβίωσης της Κλασικής Ολυμπιάδας και θα επανέλθουν μαζί με τον ανθρωποκεντρισμό στο επίκεντρο του αθλητικού, πολιτικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι των σύγχρονων κοινωνιών, δίνοντας έτσι στο ολυμπιακό ιδεώδες, την πολιτική, τον πολιτισμό και τη δημοκρατία το ουσιαστικό τους περιεχόμενο.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του Καθηγητή Παντελή Γεωργογιάννη και των 92 φοιτητών του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών για αναβίωση της Κλασικής Ολυμπιάδας στην Ολυμπία, προσυπογράφω την πρόταση, καθότι θεωρώ πολλαπλά ωφέλιμη τη δράση αυτή. Προσδοκώ, κατ' επέκταση, ότι η υλοποίηση της αναβίωσης του τρίπτυχου της Κλασικής Ολυμπιάδας στην Ολυμπία είναι προς όφελος κυρίως:

1. του Ολυμπισμού και του Ολυμπιακού Ιδεώδους,
2. των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς οι Κλασικοί Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν την πρωταρχική τους αφετηρία και το αντιστάθμισμά τους,
3. της ειρήνης μέσω της εφαρμογής του ιδεώδους της Ολυμπιακής Εκεχειρίας,
4. της ανθρωπότητας, γιατί εκτός των άλλων οι κάτοικοι της υφηλίου και ιδιαίτερα η νεολαία θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε άμεση επαφή με την ιστορία του ανθρωποκεντρισμού, του Ολυμπισμού και του Ελληνισμού,
5. της Ελλάδας, γιατί θα αναβαθμίσει τις σχέσεις της με τις χώρες που θα συμμετέχουν.

Η ανθρωπότητα σήμερα έχει ανάγκη την ύπαρξη ενός κέντρου αθλητισμού, πολιτισμού και πολιτικής, σε αντιδιαστολή με τα κέντρα εξουσίας που λειτουργούν ανά την υφήλιο. Με την αναβίωση του τρίπτυχου της Κλασικής Ολυμπιάδας η Ελλάδα καλύπτει από κάθε άποψη την ανάγκη αυτή, εφόσον θα αποτελέσει, εκτός από αθλητικό, και παγκόσμιο κέντρο διπλωματίας και πολιτισμού.

Για όλα τα παραπάνω και όσα αναφέρονται στην ολοκληρωμένη πρόταση που παρουσιάζεται στο http://www.classicolympics.gr. παρακαλώ να στηρίξετε την πρωτοβουλία αυτή και να πράξετε τα δέοντα για την υλοποίησή της.

Μετά τιμής,

[signature]

1,650 signatures

Share this with your friends:

   

One comment on “Υπογράψτε το αίτημα / Sign the petition

  1. Pingback: Πολύ κοντά στην Αναβίωση της κλασικής Ολυμπιάδας στην Ολυμπία | ΘΑΡΡΟΣ των ΒΟΙΩΤΩΝ

Comments are closed.