Υπογραφές και απόψεις των φοιτητών

students1 students2 students3

4 comments on “Υπογραφές και απόψεις των φοιτητών

 1. 1. Σχολίασε την πρόταση. Συμφωνείς με την εφαρμογή της;
  H πρόταση για διοργάνωση της κλασσικής Ολυμπιάδας στο πλαίσιο της Ελλάδας
  και με αριθμό αθλημάτων παρόμοιο με αυτόν της αρχαιότητας είναι ιδιαίτερα
  ενδιαφέρουσα και αξιόλογη και γι ’αυτό το λόγο οπωσδήποτε συμφωνώ με την
  εφαρμογή της.

  2. Εκτίμησε τη χρησιμότητα της πρότασης.
  Η πρόταση αυτή είναι αναμφισβήτητα ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς θα συμβάλλει
  οπωσδήποτε στην ηθική εμψύχωση των ελλήνων που δοκιμάζονται αυτή τη
  χρονική περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης και του υπόλοιπου πλήθους
  προβλημάτων που συνοδεύουν αυτή. Επιπροσθέτως, θα συμβάλλει αναμφισβήτητα
  στο να αντιμετωπίζεται η Ελλάδα και τα προβλήματά της με περισσότερο
  σεβασμό σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο καθώς η αναβίωση των
  κλασσικών ολυμπιακών αγώνων θα υπενθυμίσει στους πάντες ποιά είναι η χώρα
  που γέννησε τον ολυμπισμό.

  3. Εκτίμησε τη δυνατότητα εφαρμογής της πρότασης.
  Η πρόταση αυτή είναι δυνατό να εφαρμοστεί αρκεί βέβαια να υπάρξει η
  απαιτούμενη στήριξη από τον ελληνικό λαό και φυσικά να προωθηθεί από τα
  αρμόδια υπουργία αποτελώντας για αυτά ένα θέμα η υλοποίηση του ποίου
  πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα.

  4. Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της πρότασης.
  Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της παραπάνω πρότασης όπως
  προαναφέρθηκαν θα είναι η ενίσχυση του εξασθενημένου ηθικού των ελλήνων
  πολιτών, η επαναφορά της Ελλάδας στη θέση που βρισκόταν παλαιότερα όσον
  αφορά το σεβασμό που δείχνουν οι άλλες χώρες απέναντί της. Επιπροσθέτως, η
  εφαρμογή της παραπάνω πρότασης εφόσον δε θα απαγορεύει τη συμμετοχή
  αθλητών άλλων χωρών θα προωθήσει αναμφισβήτητα και το πνεύμα της
  συναδέλφωσης και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών.

  5. Μειονεκτήματα από την εφαρμογή της πρότασης.
  Η εφαρμογή αυτής της πρότασης εγκυμονεί κινδύνους να θεωρηθεί αυτή η
  κίνηση εθνικιστική.

  6. Πρότεινε τρόπους εφαρμογής
  Ένας αποτελεσματικός τρόπος εφαρμογής αυτής της αξιόλογης πρότασης θα ήταν
  κατά την άποψή μου, λόγω της τωρινής δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της
  Ελλάδας, να αντικατασταθούν κάποιες ήδη ισχύουσες διοργανώσεις που
  διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο και με κρατικά έξοδα με αυτού του τύπου
  τους ολυμπιακούς αγώνες η διεξαγωγή των οποίων θα πραγματοποιηθεί στα
  αρχαία στάδια τα οποία ήδη υπάρχουν.

  7. Πρότεινε τρόπους χρηματοδότησης
  Ένας αποτελεσματικός τρόπος χρηματοδότησης θα ήταν η χορηγία κυρίως από
  τις τουριστικές επιχειρήσεις καθώς ένα τέτοιο αθλητικό γεγονός θα
  αποκτήσει παγκόσμιο ενδιαφέρον με άμεση απόρροια την αύξηση του τουρισμό
  στην Ελλάδα.Κατόπιν όλων αυτών καθίσταται σαφές πως επενδύοντας οι
  τουριστικές επιχειρήσεις στους κλασσικούς ολυμπιακούς αγώνες θα βγουν και
  οι ίδιες ιδιαίτερα κερδισμένες.

 2. 1. Σχολίασε την πρόταση. Συμφωνείς με την εφαρμογή της;
  Η πρόταση αποτελεί μια πολύ καλή ιδέα καθώς αποκλειστικός σκοπός της είναι η αναβίωση των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων. Στην εποχή που ζούμε, που επικρατεί η παγκοσμιοποίηση, είναι ανάγκη να υπάρξει ένας τρόπος ώστε να συνδεθούμε με το παρελθόν και να μην το ξεχάσουμε.

  2. Εκτίμησε τη χρησιμότητα της πρότασης.
  Λόγω της παγκοσμιοποίησης των πάντων ακόμη και οι Ολυμπιακοί αγώνες εμπορευματοποιήθηκαν, και για αυτό αυτή η πρόταση είναι χρήσιμη. Θα θυμίσει στους Έλληνες και θα μάθει στα άτομα από τον υπόλοιπο κόσμο το πραγματικό νόημα των Ολυμπιακών αγώνων. Οι περισσότεροι αγνοούν τι πρέσβευαν οι Ολυμπιακοί αγώνες και τι θα πρέπει να συνεχίσουν να συμβολίζουν για την ανθρωπότητα. Με την αναβίωση των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων όλοι θα μάθουν «τι εστί» και την ανωτερότητα της αρχαίας σκέψης και αυτό θα λειτουργήσει ως παράδειγμα.

  3. Εκτίμησε τη δυνατότητα εφαρμογής της πρότασης.
  Η πρόταση είναι εφαρμόσιμη. Δεν είναι τόσο πολυέξοδη όσο ακούγεται και για αυτό είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί από τους αρμόδιους φορείς. Το κατά πόσον οι κυβερνήσεις όχι μόνο του Ελληνικού κράτους αλλά και των άλλων κρατών θα επιθυμούσαν κάτι τέτοιο, δεν είναι γνωστό.

  4. Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της πρότασης.
  Θα αναδειχθεί και θα έρθει στην επιφάνεια το πραγματικό νόημα των Ολυμπιακών αγώνων και επίσης θα αναδειχθεί και η χώρα που τους γέννησε, πράγμα που ξεχνιέται από τους περισσότερους. Πλεονέκτημα είναι και το γεγονός ότι πολλοί θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα και θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πολιτισμό της.

  5. Μειονεκτήματα από την εφαρμογή της πρότασης.
  Ένα μειονέκτημα ίσως είναι η περίπτωση να αποτύχει ο τρόπος που θα αναβιώσουν οι αθλητές την αρχαία παράδοση, κατά πόσο δηλαδή αυτό που θα επιτευχθεί θα είναι ισάξιο αυτού που συνέβαινε στην αρχαιότητα ή απλά θα την «βεβηλώσει».

  6. Πρότεινε τρόπους εφαρμογής
  Οι αρμόδιοι δήμοι, περιφερειάρχες κτλ, αφού ενημερωθούν για το σχέδιο της αναβίωσης και αφού συμφωνήσουν, θα απευθυνθούν στην κυβέρνηση και σε αθλητικούς και ολυμπιακούς φορείς αλλά κυρίως σε μια Επιτροπή Ολυμπιάδας, δηλαδή στο κύριο σώμα που ασχολείται με τους Ολυμπιακούς αγώνες. Θα ασκήσουν πίεση για την εφαρμογή και αν πάρουν την έγκριση θα ξεκινήσουν τα έργα, κυρίως όσον αφορά την κατάσταση των σταδίων.

  7. Πρότεινε τρόπους χρηματοδότησης
  Η «επιχείρηση» μπορεί να χρηματοδοτηθεί κυρίως από το κύριο σώμα που ασχολείται με τους Ολυμπιακούς, από τις κυβερνήσεις μεγάλων χωρών, από την κυβέρνηση της Ελλάδας, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης θα γίνει χρηματοδότηση και από χορηγούς, όχι όμως μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, π.χ. Coca Cola (γιατί οι αρχαίοι Έλληνες δεν έπιναν Coca Cola!) αλλά από τοπικές επιχειρήσεις που αναδεικνύουν παραδοσιακά προϊόντα της ελληνικής γης, π.χ. λάδι, φρούτα κτλ.

 3. 1. Σχολίασε την πρόταση. Συμφωνείς με την εφαρμογή της;
  Η πρόταση για την αναβίωση της κλασικής Ολυμπιάδας στον ελλαδικό χώρο είναι ιδιαίτερα ευφυής γιατί έτσι θα επιστρέψουμε έστω και λίγο στις ρίζες αυτού του θεσμού. Σίγουρα έχουν σημειωθεί φοβερές εξελίξεις σε όλους τους τομείς από τότε που άρχισε πάλι η εφαρμογή των ολυμπιακών αγώνων και προσπαθούμε όλοι για την πρόοδο της κοινωνίας αλλά μια τέτοια πρόταση θα υπενθύμιζε σε όλους τον λόγο διεξαγωγής των ολυμπιακών αγώνων και θα προβάλλονταν αξίες και ιδεώδη που απουσιάζουν από την σύγχρονη ζωή.

  2. Εκτίμησε τη χρησιμότητα της πρότασης.
  Με την αναβίωση της κλασικής ολυμπιάδας θα προβληθεί ιδιαίτερα η χώρα μας και θα βοηθηθεί και η οικονομία της με την προσέλευση τουριστών από όλο τον κόσμο(εάν βέβαια παρθούν τα κατάλληλα μέτρα).Ακόμα, θα καλυτερέψει η διεθνής μας εικόνα και θα μας δοθεί η ευκαιρία να μάθουμε την ιστορία και των αρχαίων χρόνων μας και της ολυμπιάδας σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο τα πλεονεκτήματα δεν είναι μόνο για την χώρα μας. Σίγουρα μπορούν να επωφεληθούν και οι άλλες χώρες από την συμμετοχή τους σε έναν τέτοιο θεσμό είτε οικονομικά είτε πολιτισμικά είτε κοινωνικά. Η συναναστροφή με νέους ανθρώπους διαφορετικού πολιτισμού και κουλτούρας στις περισσότερες των περιπτώσεων επιφέρουν θετικά αποτελέσματα.

  3. Εκτίμησε τη δυνατότητα εφαρμογής της πρότασης.
  Θεωρώ πως εάν κινητοποιηθεί ένα σεβαστό ποσοστό των πολιτών και οργανωμένα ,με ορθά και συγκροτημένα επιχειρήματα διεκδικήσουν μια τέτοια πρόταση, οι αρμόδιοι φορείς θα το λάβουν υπόψη και -γιατί όχι;- δύναται να τεθεί σε εφαρμογή.

  4. Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της πρότασης.
  Βλέπε ερώτηση 2

  5. Μειονεκτήματα από την εφαρμογή της πρότασης.
  Εγκυμονεί ο κίνδυνος να χαρακτηριστούμε εθνικιστές.

  6. Πρότεινε τρόπους εφαρμογής
  Εφόσον οι αγώνες θα πραγματοποιούνται στα ήδη υπάρχοντα στάδια, το μόνο που χρειάζεται είναι η επισκευή ή κατασκευή κάποιων υποδομών που αφορούν την διαμονή των αθλητών και την διεξαγωγή των αθλημάτων(χώρος για τους θεατές, προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα, κ.α.). Το υπουργείο οικονομίας, αθλητισμού, παιδείας και εξωτερικών σίγουρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Ακόμα, οι διάφορες χώρες θα μπορούσαν να ενημερωθούν και μέσω της συνεργασίας τους με ελληνικά σχολεία και στο πλαίσιο ανταλλαγής μαθητών.

  7. Πρότεινε τρόπους χρηματοδότησης
  Όσον αφορά την χρηματοδότηση μπορούν να συνεισφέρουν καλλιτέχνες με την δράση τους (οι τραγουδιστές με συναυλίες, οι ζωγράφοι με εκθέσεις ζωγραφικής, οι γλύπτες με κατασκευή αγαλματιδίων κ.α. αλλά όλα αυτά όχι για προσωπικό συμφέρον αλλά τα έσοδα να διατίθενται για αυτό το σκοπό), τα σχολεία μέσω της δράσης των μαθητών(θεατρικές παραστάσεις, ζωγραφιές, κατασκευές που να σχετίζονται με τους ολυμπιακούς αγώνες και τον αθλητισμό),την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ακόμη και την συνδρομή όλων των χωρών που επιθυμούν να συμμετέχουν στους ολυμπιακούς αγώνες.

 4. 1. Σχολίασε την πρόταση. Συμφωνείς με την εφαρμογή της;
  Η πρόταση που παραθέσατε είναι πολύ καλή και συμφωνώ με την εφαρμογή της.

  2. Εκτίμησε τη χρησιμότητα της πρότασης.
  Θεωρώ ότι η πρόταση είναι αρκετά χρήσιμη για τους νεοέλληνες καθώς με αυτόν τον τρόπο συνδέονται με το αλησμόνητο παρελθόν τους.

  3. Εκτίμησε τη δυνατότητα εφαρμογής της πρότασης.
  Η πρόταση αν και δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί είναι εφικτή αν βέβαια συνεργαστούν οι κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς.

  4. Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της πρότασης.
  Με την εφαρμογή της πρότασης θα προκύψουν πολλά πλεονεκτήματα.Αρχικά,η χώρα θα γίνει ευρέως γνωστή και θα αναδείξει τον πολιτισμό της.Επιπλέον,οι νεοέλληνες θα έρθουν σε επαφή και έμπρακτα με την ιστορία τους.

  5. Μειονεκτήματα από την εφαρμογή της πρότασης.
  Ωστόσο η παραπάνω πρόταση μπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις.Ίσως ο Τύπος και τα ξένα ΜΜΕ διαστρεβλώσουν το μήνυμα που θέλει να περάσει η κλασική Ολυμπιάδα.Επίσης, ενδέχεται να θεωρηθεί δαπανηρή η υλοποίηση ενός τέτοιου μεγαλόπνοου σχεδίου.

  6. Πρότεινε τρόπους εφαρμογής
  Η συγκέντρωση υπογραφών θεωρώ ότι είναι η καταλληλότερη αρχή υλοποίησης της πρότασης.Ένας άλλος τρόπος είναι η ενημέρωση τοπικών αρχών και Τύπου μέσω ενός εντύπου-άρθρου.Τέλος η ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών θα βοηθούσε στη συγκέντρωση εθελοντών-υποστηρικτών της πρότασης.

  7. Πρότεινε τρόπους χρηματοδότησης
  Σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς η χρηματοδότηση είναι ανέφικτη.Ο μοναδικός τρόπος είναι η εύρεση χορηγών οι οποίοι θα ενστερνιστούν την παραπάνω άποψη καθώς και πληθώρας εθελοντών που θα βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της κλασικής Ολυμπιάδας.

Comments are closed.