Προσδοκίες από την αναβίωση της Κλασικής Ολυμπιάδας στην Ολυμπία

button_en

Η αναβίωση της Κλασικής Ολυμπιάδας στην Ολυμπία και σε όλα τα στάδια και θέατρα της κλασικής αρχαιότητας, θα είναι πολλαπλά ωφέλιμη για την ανθρωπότητα.

Προσδοκούμε ότι η υλοποίηση του τρίπτυχου αθλητισμός, πολιτική, πολιτισμός θα είναι προς όφελος κυρίως:

  1. του Ολυμπισμού και του Ολυμπιακού Ιδεώδους,

  2. των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς οι Κλασικοί Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν την πρωταρχική τους αφετηρία και το αντιστάθμισμά τους,

  3. της ειρήνης μέσω της εφαρμογής του ιδεώδους της Ολυμπιακής Εκεχειρίας,

  4. της ανθρωπότητας, γιατί εκτός των άλλων οι κάτοικοι της υφηλίου και ιδιαίτερα η νεολαία θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε άμεση επαφή με την ιστορία του ανθρωποκεντρισμού, του Ολυμπισμού και του Ελληνισμού,

  5. της Ελλάδας, γιατί θα αναβαθμίσει τις σχέσεις της με τις χώρες που θα συμμετέχουν.

Η ανθρωπότητα σήμερα έχει ανάγκη την ύπαρξη ενός κέντρου αθλητισμού, πολιτισμού και πολιτικής, σε αντιδιαστολή με τα κέντρα εξουσίας που λειτουργούν ανά την υφήλιο. Με την αναβίωση του τρίπτυχου της Κλασικής Ολυμπιάδας η Ελλάδα καλύπτει από κάθε άποψη την ανάγκη αυτή, εφόσον θα αποτελέσει, εκτός από αθλητικό, και παγκόσμιο κέντρο διπλωματίας και πολιτισμού.

Γι’ αυτό σας προσκαλούμε να συμπράξετε ενεργά και να στηρίξετε αυτή την πρωτοβουλία, υπογράφοντας το αίτημα της αναβίωσης της Κλασικής Ολυμπιάδας στην Ολυμπία και κοινοποιώντας την πρόταση.