Κλασική Ολυμπιάδα και Τουρισμός

 1. Εσωτερικός τουρισμός
 2. Εξωτερικός τουρισμός
 3. Αθλητικός τουρισμός
 4. Ιστορικός τουρισμός
 5. Αρχαιολογικός τουρισμός
 6. Γαστρονομικός τουρισμός
 7. Εκπαιδευτικός Τουρισμός
 8. Θαλάσσιος τουρισμός
 9. Θρησκευτικός τουρισμός
 10. Ιαματικός τουρισμός
 11. Ιατρικός τουρισμός
 12. Οικοτουρισμός
 13. Οινοτουρισμός
 14. Πολιτιστικός τουρισμός
 15. Περιβαλλοντικός τουρισμός
 16. Extreme sports