Κανονισμοί οργάνωσης και υλοποίησης της αναβιωμένης κλασικής Ολυμπιάδας

Οι σύνεδροι που θα ασχοληθούν με τις θεματικές καταγραφής των κανονισμών λειτουργίας των αθλημάτων και των τελετών που περιλαμβάνονται στη συνέχεια καθώς και σε άλλες παρεμφερείς που μπορούν να προταθούν από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, θα πρέπει να περιγράψουν τους κανονισμούς που ίσχυαν στην κλασική εποχή και τον τρόπο με τον οποίο προτείνεται να εφαρμοστούν στην αναβιωμένη κλασική Ολυμπιάδα.

Κανονισμοί οργάνωσης και υλοποίησης των αθλημάτων της κλασικής και της αναβιωμένης κλασικής Ολυμπιάδας

 1. Κανονισμός προετοιμασίας και διεξαγωγής του αγωνίσματος του Δρόμου
 2. Κανονισμός προετοιμασίας και διεξαγωγής του αγωνίσματος της Πάλης
 3. Κανονισμός προετοιμασίας και διεξαγωγής του αγωνίσματος της Πυγμαχίας
 4. Κανονισμός προετοιμασίας και διεξαγωγής του αγωνίσματος του Παγκρατίου
 5. Κανονισμός προετοιμασίας και διεξαγωγής του αγωνίσματος των Αρματοδρομιών
 6. Κανονισμός προετοιμασίας και διεξαγωγής του αγωνίσματος του Αρχαίου Πένταθλου (Δρόμος, Άλμα, Πάλη, Δισκοβολία, Ακοντισμός)
 7. Κανονισμός προετοιμασίας και διεξαγωγής του αγωνίσματος του Μαραθώνιου
 8. Κανονισμός προετοιμασίας και διεξαγωγής του αγωνίσματος του Φειδιππίδειου Δρόμου
 9. Πρόγραμμα διεξαγωγής των Ολυμπιακών αγωνισμάτων στην κλασική και την αναβιωμένη κλασική Ολυμπιάδα

Κανονισμοί οργάνωσης και υλοποίησης των τελετών της κλασικής και της αναβιωμένης κλασικής Ολυμπιάδας

 1. Το τελετουργικό των κλασικών Ολυμπιακών Αγώνων
 2. Κανονισμός προετοιμασίας και διεξαγωγής της τελετής έναρξης
 3. Κανονισμός προετοιμασίας και διεξαγωγής της τελετής λήξης
 4. Τελετουργικό της αφής της Ολυμπιακής Φλόγας
 5. Προετοιμασία και υλοποίηση του τελετουργικού της πορείας από την Ήλιδα προς την Ολυμπία
 6. Κανονισμός προετοιμασίας και διεξαγωγής των εκδηλώσεων πολιτικού χαρακτήρα
 7. Κανονισμός προετοιμασίας και διεξαγωγής των πολιτιστικών εκδηλώσεων
 8. Ενδυματολογικός κώδικας των ελλανοδικών
 9. Ενδυματολογικός κώδικας των αθλητών
 10. Ενδυματολογικός κώδικας των αφετών
 11. Ενδυματολογικός κώδικας των διοργανωτών
 12. Άλλοι κανονισμοί και όροι συμμετοχής στην κλασική και την αναβιωμένη κλασική Ολυμπιάδα
 13. Βράβευση των νικητών στην κλασική και την αναβιωμένη κλασική Ολυμπιάδα
 14. Η κοινωνική απήχηση των αγώνων της κλασικής και της αναβιωμένης κλασικής Ολυμπιάδας