Εγγραφή / Δηλώσεις Συμμετοχής

Η παρακολούθηση των εισηγήσεων και ανακοινώσεων του συνεδρίου είναι ελεύθερη για το κοινό, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην αίθουσα του συνεδρίου, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία.

Όσοι όμως επιθυμούν να πάρουν το φάκελο του συνεδρίου που περιλαμβάνει:

  1. Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου
  2. Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο
  3. Άλλο υλικό (αν υπάρχει)

καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή ως ακολούθως:

Επίσης μετά το πέρας του συνεδρίου και την ολοκλήρωση των πρακτικών, αποστέλλεται στους συμμετέχοντες που κατέβαλαν την οικονομική συμμετοχή, εισηγητές και ακροατές, ηλεκτρονική διεύθυνση και κωδικός πρόσβασης για την απόκτηση του ηλεκτρονικού τόμου των πρακτικών του συνεδρίου.