Επιτροπές

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος:
Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Μέλη:
Φυριππής Εμμανουήλ, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών
Πανταζής Σπυρίδων, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σκούρτου Ελένη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδας
Στεργίου Λήδα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΝ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μάγος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΝ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Νταραντούμης Θανάσης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ροφούζου Αιμιλία, Λέκτορας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Μανιάτης Παναγιώτης, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Εξωτ. Συνεργάτης, Π.Δ. 407

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:
Γεωργογιάννης Παντελής
, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Γραμματεία:
Σπανού Αικατερίνη
, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Ε.Α.Π. στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Πτυχιούχος ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Ραμαντάνη Χριστίνα, Φιλόλογος, Απόφοιτος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Μελιτζάνη Ειρήνη, Πτυχιούχος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας, MSc στις Επιστήμες της Αγωγής, Υποψήφια Διδάκτωρ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Κουνέλη Βασιλική, Δρ. Πανεπιστημίου Πατρών, Φιλόλογος
Παπαδοπούλου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής
Μένεγα Κατερίνα, Φοιτήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Κοτζιαϊμπραΐμογλου Φατμέ, Φοιτήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών
Μεσημέρη Ειρήνη, Φοιτήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Κούτσικου Θεοδώρα, Φοιτήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Ασανάκη Σωτηρία, Φοιτήτρια ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών

Δακτυλογραφήσεις & Επεξεργασία σε Η/Υ

Μελιτζάνη Ειρήνη, Πτυχιούχος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας, MSc στις Επιστήμες της Αγωγής, Υποψήφια Διδάκτωρ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Σπανού Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Ε.Α.Π. στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Πτυχιούχος ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών