Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Η αναβίωση της Κλασικής Ολυμπιάδας στο τρίπτυχό της «αθλητισμός – πολιτική – πολιτισμός» αρχικά σε όλα τα στάδια και θέατρα της κλασικής αρχαιότητας του ελληνικού χώρου, και στη συνέχεια του μεσογειακού, από τη Μασσαλία και την Κάτω Ιταλία, μέχρι την Αίγυπτο και την Οδησσό, είναι πολλαπλά ωφέλιμη για τον ελληνισμό και την ανθρωπότητα.

Προσδοκούμε ότι η υλοποίησή της θα είναι προς όφελος κυρίως:

  1. του Ολυμπισμού και του Ολυμπιακού Ιδεώδους,

  2. της ειρήνης μέσω της εφαρμογής του ιδεώδους της Ολυμπιακής Εκεχειρίας,

  3. των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς οι Κλασικοί Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν την πρωταρχική τους αφετηρία και το αντιστάθμισμά τους,

  4. της ανθρωπότητας, γιατί εκτός των άλλων οι κάτοικοι της υφηλίου και ιδιαίτερα η νεολαία θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε άμεση επαφή με την ιστορία του ανθρωποκεντρισμού, του Ολυμπισμού και του Ελληνισμού,

Φιλοδοξία μας είναι η αναβιωμένη κλασική Ολυμπιάδα στο τρίπτυχό της να αποτελέσει το μέτρο των ηθικών αξιών και της ανατροφοδότησης του ολυμπιακού πνεύματος όχι μόνο στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά σε κάθε έκφανση της κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.