Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

 

 • Πανεπιστημιακούς
 • Διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες
 • Ειδικούς επιστήμονες
 • Κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης
 • Μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές
 • Στελέχη εκπαίδευσης Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Εκπαιδευτικούς Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Ερευνητές
 • Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαίδευσης
 • Μέλη οργανώσεων αλλοδαπών
 • Πολιτικά κόμματα
 • Αθλητικά σωματεία
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κάθε βαθμίδας
 • Πολιτιστικές οργανώσεις και συλλόγους
 • Καλλιτεχνικές ομάδες ή σχήματα
 • Δήμους
 • Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων

και σε κάθε ενδιαφερόμενο.