Επικοινωνία

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών
www.classicolympics.gr

Ταχ. Διεύθυνση:
Αντωνίου Οικονόμου 8, Άγιος Βασίλειος 26504, Ρίο Αχαΐας

Τηλέφωνα: 2613019948, 2610-993855, 698-7146604, 698-1173993
Fax: 2610-993855

e-mail: 1synedrio@classicolympics.gr